شهرخبر

تاکنون ۱۳۰ مدیر ناکارآمد برکنار شده اند/ روزانه خبرنامه ای حاوی ۵۰ درخواست مردمی‌تقدیم رئیس جمهور می‌شود

تاکنون ۱۳۰ مدیر ناکارآمد برکنار شده اند/ روزانه خبرنامه ای حاوی ۵۰ درخواست مردمی‌تقدیم رئیس جمهور می‌شود

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت: ۱۳۰ نفر از مدیران ناکارآمد شناسایی شدند و براساس فرآیند قانونی برکنار شده اند که این نشان دهنده عزم راسخ مرکز ارتباطات برای پیگیری خدمت رسانی به مردم است.

به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، حجت الاسلام احمد صالحی ، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، در نشست خبری خود با اشاره به نحوه پیگیری مطالبات مردمی در دولت سیزدهم گفت: من هم‌مثل شما رسانه هایی ها مطالبه گر هستم و وظیفه پیگیری دغدغه های مردم را دارم و معتقدم که دولت باید پاسخگو باشد، رئیس جمهور بر اطلاع رسانی دقیق تاکید دارند و بر دغدغه رهبری در رابطه با جهاد تبیین ، رئیس جمهور تاکید ویژه دارند، اطلاع رسانی و بیان واقعیت های انجام شده و در حال برنامه ریزی می تواند فضای جامعه را فضای با نشاط ایجاد کند و اعتماد از دست رفته به نظام را بازگرداند و می تواند جامعه را با بالندگی به سوی افق های در شان نظام‌جمهوری اسلامی پیش ببرد.

وی در ادامه گفت: من‌مسئولیت مرکزی را دارم که اسم مبارک مردم بر آن نقش بسته است، مردم از نگاه بنده، همه مردم هستند، فارغ از گرایش های سیاسی و قومیت ها و موضوعات اجتماعی و سیاسی ، هرکسی که برای کشور و اعتلای کشور خدمت می‌کند برای ما لایق نوکری است، ما خود را نوکر مردمی می دانیم طبق فرموده امام از ارکان‌ نظام هستند.

صالحی بیان کرد: مرکز ارتباطات مردمی یک مجموعه دارای شاکله قوی از بعد نظارتی و ارزیابی و پیگیری براساس نظام نامه است.تلاش کردیم که مجموعه را به سمتی ببریم که خدمت به مردم جزو روحیه اعضا در تمامی فضای مرکز باشد، الفبای کسی که بخواهد در مجموعه مرکز حضور داشته باشد این است که روحیه خدمت را در وجود خود نهادینه کرده باشد‌.با ارزیابی هایی که انجام شده ۴۰۱ مدیر در دستگاه های دولتی و استانداری ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و ۱۹۰ مکاتبه برای پیگیری این ارزیابی انجام شده‌است وکمیته ای متشکل از نماینده از معاونت اول و نماینده ای از وزارت کشور و نماینده ای از اداره کل بازرسی مرکز برای این موضوع تعیین شده است.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی اظهار کرد: ۱۳۰ نفر از مدیران ناکارآمد شناسایی شدند و براساس فرآیند قانونی برکنار شده اند که این نشان دهنده عزم راسخ مرکز ارتباطات برای پیگیری خدمت رسانی به مردم است.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت: تلاش کردیم در مرکز ارتباطات مردمی تریبون مردم باشیم، هر روز یک خبرنامه را خدمت رئیس جمهور تقدیم میکنیم که بالغ بر۵۰ درخواست مردمی در آن وجود دارد، بین ۴تا ۵ هزار تماس مردمی در طول روز داریم. در این مدت ، ۷۷ هزار و ۷۵۶ درخواست مردمی را به صورت چهره به چهره مردم در سفرهای استانی داشته ایم که نتیجه نهایی هم به مردم اطلاع رسانی شده است و در سامانه سامد هم قابل مشاهده است . در طی این مدت در سامانه سامد و در تماس ها ۹۴۴هزار و ۴۲۵ درخواست داشتیم. تعداد نیرو ها برای پاسخگویی به مردم را افزایش داده ایم،از این رقم ۸۲ درصد نتیجه ارجاعات ما به نهاد ها و مجموعه ها بوده است. سیاست مرکز از همان روز نخست براساس سیاست اقناع و اقدام است.

 

صالح آبادی تصریح کرد: حجم مطالبات و درخواست ها نسبت به دولت قبل به ۱۶ برابر رسیده است و تلاش داریم این‌حجم به سمتی برود که حجم تلنبار و رسوب شده از دوره های قبل را هم‌ پاسخگو باشیم. تلاش شده است که درصد پاسخگویی و نامه ها را به صورت جدی به انجام‌برسانیم. جهت گیری وپاسخگویی مرکز را به سمت پاسخگویی تمامی مدیران پیش برده ایم و هر روز یکی از مدیران ما در خدمت مقدم‌ پاسخگویی قرار گرفته است وبه عنوان نماینده تام الاختیار پاسخگو است. تلاش کردیم تا در میان مردم حاضر باشیم .کمیته تحول و ارتقا را در مرکز ایجاد کردیم تا به سمتی برویم که درشان و جایگاه دولت‌مردمی باشیم.تلاش کردیم‌مجموعه را به عنوان ناظر و رصد کننده دستگاه های دولتی پیش ببریم.

 

در حال تکمیل