شهرخبر

اگر نافتان را تمیز نکنید چه اتفاق هایی می افتد

کارگر آنلاین| رعیات بهداشت و تمیزی ناف مانع از بروز و رشد عفونت های قارچی خطرناک می شود. آیا می دانید که وقتی ناف شما بوی بد و یا خارش شدید دارد نشانه ی چیست و چه باید کرد؟

شما به دانستن حقایقی درباره اهمیت تمیزی ناف دعوت می کنیم:

1.در ناف یک انسان معمولی حدود 65 نوع باکتری زندگی می کند در حقیقت از انباشته شدن صابون و سلول های مرده ،عرق و ... به وجود آمدند

2.هم مردان و هم زنان هر دو در طی زمان با انباشته شدن ضایعاتی در نافشان عفونت های قارچی خود را توسعه می دهند کودکان نیز اگر مادرشان در زمان فارغ شدند در نافشان عفونت قارچی داشته باشد ممکن است که ناف کودکان آنها هم عفونت کند

تمیزی ناف

خطری برای زنان باردار اگر ناف شان تمیز نباشد

3.اگر ناف شما مبتلا به سرخی ،خارش بیش از حد ،بوی بد ،درد شدید، و ...شد ممکن است که دچار عفونت های قارچی شده باشید در این شرایط فورا به پزشک خود مراجعه کنید.

4.شما می توانید ناف خود را با گوش پاک کن تمیز کنید قبل از تمیز کردن ناف با گوش پاکن می توانید یک یا دو قطره الکل را بر روی گوش پاک کن بچکانید و سپس استفاده کنید فراموش نکنید که یک یا دو قطره الکل ،بیشتر از حد مجاز باعث آسیب رسانی می شود.

5.واکنش هر شخصی در مقابل خارش گرفتن ناف خاریدن آن می باشد این کار بسیار اشتباهی می باشد که ممکن است هر شخصی آن را انجام دهد توصیه می شود که در هنگام خارش ناف به پزشک مراجعه کنید.

6.باکتری ها درناف زندگی می کنند ولی اکثر آنها هیچ خطری برای بدن ایجاد نمی کنند.

7.اگر متوجه شده که نافتان ازسلولهای مرده ،عرق ،صابون و ... انباشته شده است فورا آن را شستشو دهید.