شهرخبر

اجرای خوب نسخه نویسی الکترونیک در مناطق محروم

 اجرای خوب نسخه نویسی الکترونیک در مناطق محروم

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: نسخه نویسی الکترونیکی در مناطق محروم به خوبی اجرا شده است.

به گزارش بهداشت نیوز، علی اصغر خیرخواه، با اشاره به اینکه جیرفت از شهرستان های محروم استان کرمان است گفت: با توجه به اینکه در استان ها و مناطق محروم مشکلات بسیاری وجود دارد، اما نسخه نویسی الکترونیکی به خوبی اجرایی شده به طوری که با وجود محرومیت در 7 شهرستان جنوبی استان کرمان نسخه الکترونیکی اجرا شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت افزود: کارهای خوب و مناسبی با هدف اجرای دقیق نسخه الکترونیکی انجام شده که امیدواریم با پیگیری سازمان های بیمه گر نتایج قابل قبولی در این خصوص حاصل شود.

منبع: سازمان بیمه سلامت