شهرخبر

۷۰ درصد خانه‌های سازمانی به کارکنان دارای سه فرزند اختصاص می یابد + جزئیات

دبیر ستاد جوانی جمعیت گفت: بر اساس قانون جوانی جمعیت؛ دستگاه‌های مشمول در قانون؛ باید ۷۰ درصد خانه‌های سازمانی خود را به کارکنان دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد.

 ۷۰ درصد خانه‌های سازمانی به کارکنان دارای سه فرزند اختصاص می یابد + جزئیات

دبیر ستاد جوانی جمعیت گفت: بر اساس قانون جوانی جمعیت؛ دستگاه‌های مشمول در قانون؛ باید ۷۰ درصد خانه‌های سازمانی خود را به کارکنان دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد.

آقای فروتن افزود: با توجه به اینکه ۶ ماه از تصویب قانون جوانی جمعیت می‌گذرد هنوز در بعضی دستگاه‌ها ستاد جمعیت تشکیل نشده است.

وی گفت: دستگاه‌ها و نهاد‌ها موظف به تشکیل ستادی برای پیگیری قانون جوانی جمعیت هستند.

دبیر ستاد جوانی جمعیت با بیان اینکه مردم با مطالعه دقیق قانون جوانی جمعیت از تسهیلات آن مطلع شوند افزود: مردم اگر دراجرای روند قانون مشکلی دیدند به دبیرخانه ستاد گزارش دهند و ما پیگیر خواهیم بود.

دبیر ستاد ملی جمعیت همچنین گفت: بزودی سامانه‌ای نیز برای ثبت درخواست‌ها و شکایت‌های احتمالی مردم درباره اجرای این قانون راه اندازی خواهد شد.

ماده ۶ قانون جوانی جمعیت که سال گذشته تصویب شد دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرد ۷۰ درصد ظرفیت خانه‌های سازمانی خود را به خانواده‌های کارکنان دارای سه فرزند و بیشتر فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت تخصیص دهند.

ماده ۶ قانون جوانی جمعیت: کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی در اختیار خود را جهت بهره‌برداری به خانواده‌های کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت تخصیص داده و در صورت وجود مازاد بر نیاز این خانواده‌ها به سایرین طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند. همچنین طول زمان بهره‌برداری در منازل سازمانی برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت حداقل باید به میزان دو برابر سکونت سایرین باشد.

 

حجم ویدیو: 12.26M | مدت زمان ویدیو: 00:02:34
منبع: خبرگزاري صدا و سيما