والیبال باشگاه‌های آسیا| پیروزی نماینده تایلند مقابل گاز جنوب عراق