شهرخبر

عکس/ تفاوت پوشش امیر قطر در سفر به ایران و ترکیه

عکس/ تفاوت پوشش امیر قطر در سفر به ایران و ترکیه