شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#یارانه#معاون اول#جدید#پوشش#رئیسی

یارانه جدید چه بخشی از هزینه معیشت مشمولان را پوشش می دهد؟ / دستیار معاون اول رئیسی توضیح داد

یارانه جدید چه بخشی از هزینه معیشت مشمولان را پوشش می دهد؟ / دستیار معاون اول رئیسی توضیح داد

کاوه اشتهاردی ، دستیار معاون اول رئیس جمهور نوشت :

وقتی گفته می شود #یارانه جدید، هزینه های اضافه شده بیشتر طبقات جامعه را جبران میکند، مقصود پوشش دادن مابه التفاوت قیمت های اصلاح شده و هزینه های جدید و قدیم است و نه شامل شدن کل مخارج زندگی خانوارهای مشمول.

یارانه جدید چه بخشی از هزینه معیشت مشمولان را پوشش می دهد؟ / دستیار معاون اول رئیسی توضیح داد
بیشتر بخوانید :

۲۱۲۱