شهرخبر

با حکم وزیر بهداشت؛

سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت تغییر کرد

سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت تغییر کرد

وزیر بهداشت، در حکمی پدارم پاک آئین را به عنوان سرپرست جدید مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، با صدور حکمی، پدرام پاک آئین را در سمت سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، جایگزین محمد هاشمی نمود.

در حکم وزیر بهداشت، پاک آئین علاوه بر سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، به عنوان دستیار رسانه‌ای وزیر نیز معرفی شده است.