تهران ابتدی هفته را با ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان شروع کرد و تا کف ۳۰ هزار تومان نیز رفت. درواقع تهران بیشتر از هرات امروز ریخت. در بازار امارات درهم از ۸۴۰۰ تومان به ۸۲۲۰ رسید. معامله‌گران می‌گفتند درهم و دلار تهران ریخته و هرات مقاومت می‌کند. آخرین نرخ هرات ۲۹ هزار و ۳۵۰ تومان گزارش شده. خیلی‌ها می‌گفتند تا زمانیکه هرات عقب نشینی نکند، این اتفاقات می‌تواند رکب بازارساز باشد.

جزییات بازار ارز امروز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ را در «کف بازار» ببینید.