شهرخبر

ماهی با دندان هایی شبیه دندان انسان! + عکس

ماهی با دندان هایی شبیه دندان انسان! + عکس

براون پاک، ماهی ۴۰ کیلویی با دندان هایی شبیه دندان انسان!