شهرخبر

قربانی: برزیلی‌ها همان ابتدا کارشکنی کردند/ در باکو ترکیب اصلی مشخص می‌شود

قربانی: برزیلی‌ها همان ابتدا کارشکنی کردند/ در باکو ترکیب اصلی مشخص می‌شود

قربانی: برزیلی‌ها همان ابتدا کارشکنی کردند/ در باکو ترکیب اصلی مشخص می‌شود

خبرگزاری برنا