به گزارش اکو ایران،  نرخ سود بین بانکی در هفته اخیر ثابت مانده و تغییر محسوسی را نسبت به هفته قبل نداشت. 

به طور کلی بانک مرکزی سعی می کند تا در هر هفته با مدیریت نقدینگی بانک‌ها و انجام عملیات خود در بازار باز و بازار شبانه، به نوعی نرخ سود بین بانکی را نیز کنترل کند و آن را در سقف 20 درصد قرار دهد.

هدفی که از ابتدای دی ماه سال گذشته مبنی بر فرمان ده گانه دولت برای نجات بورس پایه‌گذاری شده و تاکنون به آن دست پیدا نکرده است.

ثبات نرخ سود در بازار بین بانکی

عملیات بانک مرکزی در بازارهای بین بانکی مقاطع هفنگی اخیر نشان می‌دهد بسط پول در بازار شبانه در هفته سوم کاهش قابل توجهی پیدا کرده و اعتبارات قاعده مند برابر با 230 میلیارد تومان به ثبت رسیده است. 

در این بازار، بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی را در دامنه 14 تا 22 درصد ثابت نگه داشته است. به این معنا که بانک‌ها می‌توانند تنها در این دامنه با یکدیگر بده‌بستان مالی کوتاه مدت داشته باشند. نرخ سود اعتبارات قاعده مند نیز در این بازار برابر با 22 درصد محاسبه می شود که سقف این شاخص در معاملات بین بانکی به حساب می آید.

در همین رابطه کاهش عملیات بانک مرکزی در بازار بین بانکی در هفته سوم اردیبهشت ماه موجب شد تا نرخ سود بین بانکی در مرز 20.45 درصد ثابت بوده و تغییری را ثبت نکند. این نرخ در هفته گذشته برابر با 20.44 درصد ثبت شده بود.

نرخ سود

روند کاهشی در عملیات بازار باز 

در کنار اتفاقات بازار بین بانکی، عملیات بازار باز نیز روندی نزولی رادر هفته گذشته از خود برجای گذاشت.

در همین رابطه بانک مرکزی در بازار باز کاهش پیدا کرده و میزان بسط پول در این بازار در مرز 87 همت قرار گرفت. 

اما با این وجود هنوز برخی از اقتصاد دانان این رقم را در سطح بالایی می دانند و معتقدند می تواند این رویداد در افزایش پایه پولی سهم بسزایی داشته و در نهایت منجر به رشد تورم و کاهش قدرت خرید جامعه شود.

این در حالی بود که رشد عملیات در بازار باز با هدف کاهش نرخ سود بین بانکی در سقف 20 درصد پایه گذاری شده بود. اکنون با وجود کاهش نرخ سود بین بانکی از 21.09 درصد تا 20.45 درصد اما هنوز این هدف محقق نشده و این شاخص مهم در پایین تراز مرز 20 درصد قرار نگرفته است.

نرخ سود