شهرخبر

اجرای جالبی که اشک داوران برنامه عصر جدید را درآورد

اجرای جالبی که اشک داوران برنامه عصر جدید را درآورد

اجرای حیرت انگیز ستیلا و آنیسا از شیراز که باعث احساسی شدن داوران برنامه عصر جدید شد را مشاهده می کنید.