شهرخبر

تصاویر| شهربازی پیرمردها

تصاویر|  شهربازی پیرمردها

بازنشستگان شهر سنندج در پارک‌های این شهر سرزمین کوچکی ساخته اند که می‌توان آن را شهربازی پیرمردها نامید.