شهرخبر

اینفوگرافیک/ کدام هزینه‌های تعمیرات ساختمان سهم مستاجر است؟

شکست حمایت از مستأجران با وام ودیعه/ کمتر از ۸ درصد وام گرفتند

به بهانه فصل جابه‌جایی مستاجرها سراغ این موضوع رفتیم که در مواقع تعمیرات ساختمان کدام هزینه‌ها به عهده مستاجر و کدام به عهده صاحبخانه است.