شهرخبر

اینفوگرافیک| قیمت جدید کالاهای اساسی

اینفوگرافیک| قیمت جدید کالاهای اساسی

یارانه یک خانواده ۴ نفره ۳ دهک اول، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میباشد، که ۸۱۴ هزار تومان آن صرف خرید این سبد کالا با قیمت جدید میشود

قیمت جدید کالاهای اساسی