شهرخبر

سید خلیل موسوی

آرامش در بازار خوزستان

با اعلام قیمت‌های جدید آرامش نسبی در بازارهای خوزستان حاکم شده و اغلب کالاهای اساسی به اندازه کافی در فروشگاه‌ها موجود است هر چند برخی فروشگاه‌ها از اختصاص نیافتن روغن گله مند هستند.