شهرخبر

فیلم/ رونمایی زاکانی از ۱۳۷ پلاس

واکنش زاکانی به احتمال شائبه خودزنی شهردار یکی از نواحی

زاکانی در جریان رونمایی از سامانه مدیریت یکپارچه شهری و نظارت همگانی شهرداری با عنوان ۱۳۷ پلاس: با دسترسی خود در این سامانه، می‌توانم شکایت مردمی را مشاهده کنم و یک شعبه‌ هم بر روی میزکارم خواهد بود.