شهرخبر

فیلم/ خط‌های ایرانی چگونه به وجود آمدند؟

خط‌های ایرانی چگونه به وجود آمدند؟

تعلیق نخستین خط ایرانی است که از اوایل قرن هفتم پا به عرصه گذاشت وحدود صد سال دوام داشت. پس از قرن هشتم میرعلی تبریزی از ترکیب دو خط نست برگرفته از خط کوفی عربی و تعلیق خطی به نام نستعلیق به وجودآورد.