شهرخبر

فیلم/ نقاشی خبرنگار شهید الجزیره بر دیوارهای غزه

نقاشی خبرنگار شهید الجزایری بر دیوارهای غزه

هنرمندان غزه تصویر خبرنگار شهید الجزیره شیرین ابوعاقله را روی یکی از دیوارهای شهر کشیدند.