شهرخبر

عکس/ تلف شدن یک وال بزرگ در ساحل

تلف شدن یک وال بزرگ در سواحل فلوریدا آمریکا

تلف شدن یک وال بزرگ در سواحل فلوریدا آمریکا./عکس: AP