شهرخبر

قسمتی از مسابقه دورهمی با حضور الیکا عبدالرزاقی.

به گزارش هنر ام‌روز، این بار قسمت کوتاهی از ترسیدن الیکا از ربات هم سانسور شد ، درحالی‌که این قسمت کوتاه در تیزر برنامه دورهمی پخش شده بود!