شهرخبر

کدام زنان فشار قبر کمتری خواهند داشت؟

فشار قبر از عذاب های دردناک بعد از مرگ می باشد که شنیدن آن هم برای اغلب افراد دشوار و عذاب آور است، اما آداب و اعمالی هستند که می تواند موجب کاهش فشار قبر زنان شود.

فشار قبر یکی از مسایل در آموزه های اسلامی است که شنیدن نام و ترسیم آن بر آدمی سخت و دشوار است. عذاب و فشار قبر یکی از عذاب های دردناک پس از مرگ و در عالم برزخ است.

خداوند در قرآن کریم می فرماید:ثم أماته فأقبره؛ سپس او را میراند، پس وارد قبر کرد. (عبس، ایه 8) و در آیه دیگر می فرماید:و أن الله یبعثمن فی القبور؛ خدا کسانی را که در قبرها هستند بر می انگیزد. (فاطر، آیه 22)

انجام برخی از اعمال دنیوی موجب می شود که فشار و عذاب قبر برای انسان کم شود، اما در هر صورت با شدت کمتری وجود خواهد داشت، چرا که عذاب قبر بری همه انسانها وجود دارد. پیامبران و ائمه معصوم (ع) نیز از عذاب قبر هراس داشتند، چنانچه امام صادق(ع) درباره عذاب قبر می فرماید:

 شدت فشار قبر
کدامیک از زنان فشار قبر ندارند؟

امام صادق (ع) به زنانی که صاحب گذشت و رأفت هستند پاداشی بزرگ از جانب خداوند وعده داده است.

ایشان می فرمایند:

1- زنانی که غیرت ورزی (تعصب بی جا و بد دِلی) شوهر خود را تحمل نمایند؛

2- زنانی که نسبت به بد اخلاقی شوهر خود شکیبا باشند؛

3- زنانی که مهریه خود را بر شوهرانشان ببخشند. (وسایل الشیعة، ج21:285)

مشابه همین حدیث در کتاب دیگری، از پیامبر نقل شده است که آن را هم با ذکر منبع در ادامه ی همین بخش آورده ایم. هر دو در کتابی معتبر ذکر شده اند و اطلاعاتی برای توضیح بیشتر و تشخیص دلیل شباهت این دو حدیث بیان نشده است .

بخشیدن مهریه

در روایت دیگر از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است که فرمود:

زنان خشمگین

خداوند برای ایجاد تعادل در خانواده به مرد توصیه ی اکید کرده است که خانواده ی خود را در رفاه نسبی قرار بدهد، توسعه ایجاد بکند و از طرفی به زن توصیه کرده است که اگر مرد زحمت کشید و نتوانست این رفاه را فراهم کند تو با او بساز.

همچنین به مرد گفته شده است که هنگام ازدواج مهریه را بعنوان یک دِین ببیند و باید بدهید. در روایت داریم که اگر مردی بنا را بر این بگذارد که مهریه را ندهد این دزدی است و سرقت بحساب می آید و از طرفی به زن توصیه شده که مهریه را سبک بگیرد زیرا مهریه برای ایجاد مهر است و هدیه ای است که مرد به زن می دهد. خداوند برای هر یک از زنانی که مهریه اش را به شوهرش ببخشد پاداش هزار شهید و عبادت یک سال را می نویسد.

از سوی دیگر به مرد سفارش کرده است که خوش اخلاق باشد و اگر بداخلاقی باشد عقوبت دارد و از طرفی دیگر گفته که اگر مرد بداخلاق بود و زن با او ساخت، فشار قبر از زن برداشته می شود.

صبر زیاد زن
آدابی که باعث آمرزش انسان و کم شدن فشار قبر می شوند

انجام اعمال متعددی منجر به فشار قبر می شود؛ آیات، روایات و آداب مختلفی برای رفع فشار قبر وجود دارد که عمل به آنها موجب کاهش فشار قبر می شود. در ادامه بخش دین و مذهب نمناک به برخی از این آداب می پردازیم:
1. خواندن سوره هایی از قرآن

پیامبراکرم(ص) فرمودند:

خواندن سوره و دعا

حضرت علی(ع) فرمودند:

همچنین امام صادق فرمودند:

2. صدقه دادن

پیامبر(صلی الله و علیه وآله) فرمود:

صدقه دادن
3. نماز بر میت

از پیامبر ص نقل شده است که فرمودند:

4. صلوات بر پیامبر

راه کاهش فشار قبر
اعمال دیگری که فشار قبر را کم می کنند: