شهرخبر

فیلم/ نجات یک زن در لحظه خودکشی

نرخ جنایت و خودکشی در آمریکا

زنی قصد خودکشی داشت، توسط مأموران و مردم نجات پیدا کرد.