شهرخبر

قیمت جدید رب گوجه در بازار اعلام شد

در این خبر به بررسی قیمت انواع رب گوجه فرنگی در بازار پرداختیم.

اقتصاد قیمت جدید رب گوجه در بازار اعلام شد

قیمت-رب-۲۴اردیبهشت