شهرخبر

عباس موزون فیلم زیر را منتشر کرد.

به گزارش هنر ام‌روز، عباس موزون تاکید کرد:

راستی‌آزمایی‌های ما از همه جای دنیا بهتر است.

تجربه‌گراها نمرده‌اند بلکه تجربه نزدیک به مرگ داشتن.

برنامه ما ادعای مادی‌گراها و خدا ناباورها را باطل کرد.