شهرخبر

بهترین شکل توزیع یارانه، پرداختن آن به مردم است

بهترین شکل توزیع یارانه، پرداختن آن به مردم است

رئیس بانک مرکزی گفت: به دلیل اینکه یارانه در گذشته با واردکننده‌ها تعلق می‌گرفت، تا رسیدن به دست مصرف‌کننده دچار انحرافاتی میشد.