شهرخبر

رئیس بانک مرکزی:

هیچ مشکلی از بابت تامین ارز کالاهای اساسی نداریم

هیچ مشکلی از بابت تامین ارز کالاهای اساسی نداریم

علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی گفت: به دلیل افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ارز واردات راحت‌تر به دست واردکننده می‌رسد.