شهرخبر

ادامه رگبار، رعد و برق در شمال و شمال غرب کشور

ادامه رگبار، رعد و برق در شمال و شمال غرب کشور

به گزارش سازمان هواشناسی استانهای ساحلی دریای خزر و شمال غرب کشور شاهد بارش باران و رعد و برق خواهد بود.