شهرخبر

بخشی از صحبت‌های ژاله صامتی در برنامه هشتگ عصر جدید.