شهرخبر

صالح آبادی : مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی نداریم/FATF مانع تجارت و تعامل نیست

صالح آبادی : مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی نداریم/FATF مانع تجارت و تعامل نیست

صالح آبادی : مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی نداریم/FATF مانع تجارت و تعامل نیست

اقتصاد نیوز