شهرخبر

اجرای سرود متفاوت دهه نودی‌ها در برنامه عصر جدید

اجرای سرود متفاوت دهه نودی‌ها در برنامه عصر جدید

اجرای متفاوت گروه سرود رسا در برنامه عصر جدید مشاهده می کنید.