اظهارات وزیر خارجه اردن درباره شهادت خبرنگار الجزیره