شهرخبر

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: به نظر می رسد اولین خودروهای وارداتی اواخر شهریورماه راهی بازار شوند چراکه تجربه ثبات کرده تا اجرایی شدن این گونه مصوبات تعلل های بسیاری صورت می گیرد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص تاثیر واردات خودرو بر قیمت بازار نیز در ادامه افزود: این احتمال وجود دارد که از همان ماه اول ورود خودرو به کشور شاهد کاهش قیمت ها باشیم، چراکه این موضوع منجر به شوک به بازار می شود.

 

وی همچنین اشاره کرد که با توجه به قیمت خودروهای وارداتی، در آینده بازار خودرو به ثبات خواهد رسید.