شهرخبر

گزارش میدانی خبرنگار تسنیم از کی یف | "بایدن" کلاهک های ما را پس بده

درخواست کمک از جهان و انتقاد از وابستگی نطامی به غرب در پی واگذاری توان هسته ای در سی سال قبل، از جمله محورهای بحث عمومی در اوکراین است. گزارش عظیم امیدی خبرنگار تسنیم از کی یف را در اینجا مشاهد می کنید

گزارش میدانی خبرنگار تسنیم از کی یف | "بایدن" کلاهک های ما را پس بده

خبرگزاری تسنیم