جزئیات مالی بازی ایران و کانادا/ ناکامی دلال ۲۰۰هزار دلاری