شهرخبر

کمبود این ویتامین باعث چاقی می شود

کارگر آنلاین | لپتین هورمونی است که نقش مهمی در اشتها و کنترل وزن دارد. محدودیت روی باعث کاهش تولید لپتین از سلول های چربی در موش و انسان می شود. بازیابی سطح روی در مردانی که به کمبود روی مبتلا هستند، موجب افزایش سطح لپتین خون می شود.