شهرخبر

امین برنجکار

اختتامیه جشنواره ملی حلوا ارده سنتی زرقان

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی حلوا ارده سنتی زرقان با حضور مسئولین ارشد کشوری و استانی در شهرستان زرقان استان فارس برگزار شد.