شهرخبر

قاضی زاده هاشمی: در توزیع ارز ترجیحی مدتها مسیر را اشتباه رفتیم/ باید نظارت ها مردمی باشد

قاضی زاده هاشمی: در توزیع ارز ترجیحی مدتها مسیر را اشتباه رفتیم/ باید نظارت ها مردمی باشد

قاضی زاده هاشمی گفت: طی این چند سال در موضوع تخصیص ارز ترجیحی،مسیر را به اشتباه رفتیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم فریمان و سرخس، احمدآباد رضویه در نخستین نشست کشوری حزب نسل نو در رابطه با حذف ارز ترجیحی گفت: طی این چند سال در موضوع تخصیص ارز ترجیحی،مسیر را به اشتباه رفتیم. توزیع رانتی که از ما به تفاوت ارز ترجیحی تا ارز آزاد در این چند سال بوده، عددی بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است. 

وی در ادامه گفت: وقتی دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کند،  قطعا عده ای ذی نفع شکایت می کنند، اینها با شبکه ها و جریاناتی که در دست دارند قطعا فضا سازی هایی خواهند کرد تا تداوم مسیر قبلی حفظ شود. این تداوم مسیر قبلی قطعا ما را به پرتگاه های سقوط چندین برابر خواهند رساند. 

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: آنچه که امروز مهم و ضروری است مردمی سازی و تبیین و استفاده از ظرفیت های مردمی و نخبگانی است. حذف ارز ترجیحی  از جمله موضوعاتی است که ۹۰ درصد اقتصاددان ها از ان حمایت می‌کنند .دغدغه کنونی نظارت است. خوشبختانه دستگاه های نظارتی کم نداریم.طبق آمار ۱۶ دستگاه نظارتی داریم،  اما آیا کارکرد نظارت بر حوزه قیمت ها وبازار، کنترل و تنظیم بازار الزاما دستوری رخ میدهد؟یا نیازمند آن است که اتحادیه و صنوف و تشکل ها و مجامع منتخبین حوزه های تولیدی نقش آفرینی و مشارکت داشته باشند، باید نظارت ها مردمی باشد. 

در حال تکمیل/