شهرخبر

پیاده روی صبح گاهی و فواید آن

کارگر آنلاین | پیاده‌روی، بهترین راه برای دور نگه داشتن بیماری‌های روحی ناشی از افزایش سن است. با پیاده‌روی منظم و فعال ماندن می‌توان تا ۷۰% خطر بیماری‌های مزمن مانند زوال عقل عروقی را کاهش داد.

پیاده‌روی صبحگاهی   فواید آن