بیانیه رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به مناسبت  شهادت خبرنگار شبکه الجزیره توسط صهیونیستها