عقب‌نشینی اسرائیلی‌ها از ادعا درباره نحوه شهادت خبرنگار فلسطینی