شهرخبر
غذای فاسد ۲۰کارگر یک شرکت پیمانکاری در عسلویه را راهی بیمارستان کرد

مسمومیت غذایی، ۲۰کارگر یک شرکت پیمانکاری در پتروشیمی مخازن سبز عسلویه را راهی بیمارستان کرد.

روز گذشته (سه شنبه ۲۰ اردیبهشت) غذای فاسد موجب شد ۲۰ نفر از کارگران یک شرکت پیمانکاری در پتروشیمی مخازن سبز عسلویه راهی بیمارستان شوند.

این کارگران که در شیف صبح مشغول به کار بودند، پس از مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند.

خشایار وطن خواه (رئیس بیمارستان عسلویه) با تایید این مسمومیت غذایی گفته است: این کارگران بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند و مداوای لازم انجام شد.

وی افزود: کارگرانِ مسموم، همان دیروز، پس از کسب بهبودی، از بیمارستان مرخص شدند و حال آن‌ها هم اکنون مساعد است.