بیانیه خبرگزاری تسنیم در ارتباط با شهادت خبرنگار الجزیره در کرانه باختری