واکنش اینترنشنال به خبر شهادت خبرنگار الجزایری چه بود؟