شهادت خبرنگار فلسطینی الجزیره در تیراندازی نظامیان صهیونیست + فیلم