کشف و ضبط صدها کیلوگرم مواد منفجره در یک تونل در هم تنیده در حلب+عکس