یکی از این تغییرات کاهش سقف وام برای مستاجران تهرانی و تغییر دیگر افزایش سقف وام برای برای مستاجران سایر استان‌ها است.

افزایش نرخ سود هم دستخوش تغییر شد.