شهرخبر

مریم کامیاب

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور خارجه

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه برگزار شد.