شهرخبر

امین برنجکار

دیدار تیم های فجر شهید سپاسی و نفت مسجد سلیمان

دیدار تیم های فجر شهید سپاسی و نفت مسجد سلیمان در شیراز با تساوی بدون گل به پایان رسید.